Tỳ Hưu Đeo Cổ

Mặt Tỳ hưu đeo cổ đá mắt mèo vảy rồng tài lộc hanh thông S410

680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá mắt mèo vảy rồng (tại Việt Nam). + Kích

Mặt Tỳ hưu đeo cổ đá hổ phách Ba Lan cách điệu hóa sát tịch tà VM117

5,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt Tỳ hưu hổ phách chạm khắc kiểu cách điệu (tại Việt

Mặt Tỳ hưu đeo cổ đá ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý S2002-7953

7,953,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (Myanmar, Miến Điện).

Mặt Tỳ hưu đeo cổ đá ngọc Phỉ Thúy vân xanh S2000-9547

9,547,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Myanmar, Miến Điện). + Kích

Mặt Tỳ hưu đeo cổ đá ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý S2003-8638

8,638,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh