Tỳ Hưu Ngọc

Tượng Tỳ hưu Độc Ngọc phong thủy nhỏ tài lộc dồi dào THDN-S

17,800,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Độc Ngọc màu xanh đen, vân trắng (tại Việt Nam).

Tượng Tỳ hưu thanh ngọc cõng gậy như ý thăng quan tiến chức H003

17,340,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thanh ngọc cõng gậy như ý (tại Việt Nam). +

Tượng Tỳ hưu Độc Ngọc phong thủy tác lộc chiêu tài THDN-L

19,800,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Độc Ngọc màu xanh đen, vân trắng (tại Việt Nam).

Tượng Tỳ hưu thanh ngọc cõng nguyên bảo cuộc sống sung túc H001

17,340,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thanh ngọc cõng nguyên bảo (tại Việt Nam). + Kích

Tượng Tỳ hưu ngọc trắng (bạch ngọc) cõng nguyên bảo thu hút tài lộc H001

17,340,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bạch ngọc tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước