chuỗi trơn ngọc phỉ thúy

Chuỗi vòng tay tỳ hưu đá ngọc phỉ thúy trung may mắn S6148

595,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy trung (tại Việt Nam). + Kích thước

Chuỗi vòng tay tỳ hưu đá ngọc phỉ thúy lớn chiêu lộc S6149

895,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy lớn (tại Việt Nam). + Kích thước