hổ phách chạm khắc

Mặt Tỳ hưu đeo cổ đá hổ phách Ba Lan cách điệu hóa sát tịch tà VM117

5,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt Tỳ hưu hổ phách chạm khắc kiểu cách điệu (tại Việt