kinh nghiệm mua tỳ hưu

Kinh nghiệm thỉnh tỳ hưu để thu hút tài lộc: Nên mua tỳ hưu trang sức hay tượng tỳ hưu

S2002-8757-Ty-huu-ngoc-phi-thuy-1

Còn đối với loại tỳ hưu to hơn, mang hình dáng sừng sững, dùng để thờ hoặc để bàn làm

Làm sao để thỉnh được tỳ hưu đúng phong thủy, khó hay dễ?

Ty-huu-bach-ngoc-H007-02

Không cho, tặng, hay bán lại tỳ hưu mà mình đã thỉnh cho bất kỳ ai. Tỳ hưu là một