Tỳ hưu thạch anh hồng trưng bày

Tượng Tỳ hưu đá thạch anh hồng kích hoạt nhân duyên K073

3,168,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài